Varnost in zanesljivost elektroinstalacije v hišah, stanovanjih in poslovnih prostorih mora biti prva prioriteta. Električni sistem mora biti posodobljen in vzdrževan, šele potem lahko razmišljamo o funkcionalnih posledicah, ki so povezane z elektroinstalacijami. Pri podjetju Elektro Gvozden poskrbijo za oba pogleda na električno energijo, varnostnega in funkcionalnega. Najpogosteje povezujemo električno energijo, kar se tiče funkcionalnosti,

Read more…

Kadar si zaželimo popestriti naše bivanjsko okolje, izboljšati ambient, ustvariti pogoje za delo ali sprostitev, nam pri tem lahko pomaga slikarstvo. Marjeta Medved je slikarka, ki je v slikarstvo vnesla tiste lastnosti, ki so potrebne, da bi slika ustvarila prostor, v katerega jo postavimo. V svojih delih želi ustvariti vizualno podobo odnosa med masivnostjo in

Read more…

Marjeta Medved je akademska kiparka, ki v kiparstvo vnaša tudi barve. Namen uporabe barv v kiparstvu ima več razsežnosti. Po mnenju kiparke Marjete Medved barve dajejo delu določeno dopolnilo k njegovi vsebini. V tem pomenu so barve dopolnilu obliki, kar pa je seveda za večplastnost, ki jo ima kiparstvo, izjemno pomembno. Kiparstvo razume kot spomin na otroštvo,

Read more…

The one and only entity that you will have to deal with your entire life is your body. Keeping the body in tip top condition should be everyone’s primary focus throughout their lifetime. Muscle aches and joint inflammation can cause discomfort and disrupt life for those who are physically active. Most people do not want

Read more…